Om

Detta är Lions
Lions är världens största serviceorganisation med ca 1,4 miljoner medlemmar, i 49 000 klubbar, i 207 länder.

I Sverige finns drygt 11 000 medlemmar i 84 klubbar, med både män och kvinnor som medlemmar.

Lions bildades 1917 i Chicago USA och kom till Europa 1948 då Lions Club Stockholm bildades.

Lions är politiskt och religiöst neutralt men fördömer våld och förtryck i alla dess former.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 100 miljoner per år.

Nettot av alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet
Detta är utan avdrag för administration eller liknande, vilket är unikt för en hjälporganisation. Administrationskostnader täcks helt av medlemsavgifter och ideellt arbete.
 

Att vi själva står för organisationens kostnader betyder inte att Lions är en klubb för rika och välbärgade. Så dyrt är det inte att vara med. Här finns människor av alla slag, män och kvinnor, unga och gamla, med olika bakgrund.

Medlemskap i Lions är i Sverige öppet för alla, som genom personligt engagemang för ut och verkar enligt Lions syften. Medlemskapet innebär en stor gemenskap och trevligt kamratskap.

Lions Club Tollarp
Vi är ett glatt gäng på 23 personer som träffas, trivs och tjänar.
Med god hjälp av välvilliga sponsorer och en spendersam allmänhet delar vi ut ca 250 000 kr årligen till behövande människor fördelat lika på lokalt, nationellt och internationellt.

Vår Lions club bedriver sin verksamhet genom olika kommittéer för att få pengar till diverse ändamål. Exempel på aktiviteter som vi anordnar är:

  • Ger ut Lions tidningen som distribueras till ca 4500 hushåll i vårt närområde
  • Anordnar en mat och cykel runda
  • Odling och försäljning av julkärvar
  • Ger ut Lionskortet med erbjudande från lokala affärer
  • Lucia tillsammans med Tollarps skolor
  • Julstuga tillsammans med Byalaget och andra föreningar i byn